O slevu na nájemném může požádat také ten, kdo užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené před letošním 13. březnem k maloobchodnímu prodeji zboží či poskytování služeb.

Zmíněná úleva se týká období od 1. dubna do 30. června letošního roku. Tento krok schválili pelhřimovští zastupitelé na červnovém zasedání.