Příchozí se mohou těšit skalničky, letničky, pokojové květiny a další rostliny. Zájem o sortiment ze strany nakupujících hodnotili zahrádkáři už v pátek 15. května ráno, kdy prodej začal, velmi kladně. Netradiční součástí tradičního prodeje tak byly tentokrát snad jen všudypřítomné roušky a dezinfekce.

Páteční a sobotní prodej se uskuteční v Domě zahrádkářů Na obci v Pelhřimově, otevřeno je vždy od 8 do 17 hodin.