Lidé tak mohli v čase od 12 do 17 hodin do takzvaného pojízdného sběrného dvora nosit odpad, který se jim nevešel do popelnice. Během víkendu se velkoobjemové kontejnery v ulicích města vyskytovat nebudou. Přinést odpad a vhodit ho do těchto kontejnerů zájemci opět budou moci během pěti pracovních dnů následujícího týdne.