Krupobití a silný déšť zanechal za sebou řadu škod týkající se zejména 21 poničených stromů. V Městských sadech a Vnitřní ulici byly vlivem povětrnostních podmínek stromy vyvráceny, v ulici U Sauny nebo U Tenisu pak kromě vyvrácení došlo i ke zlomení koruny stromu. Bouřka natropila škody i v okolních vsích. U jednoho z javorů ve Skrýšově došlo k poškození kořenového systému, kmene i k odlomení kosterních větví.

Kromě stromů poškodily kontejnery vlivem silného větru i dva automobily v Dolnokubínské ulici. Nánosy bahna na pozemních komunikacích a především ucpané kanalizační vpustě po celém Pelhřimově se postupně také čistí.