„Projekt byl zaměřen na rozvoj kompetencí spojených s vedením lidí, vědomým vedením mládeže s cílem rozvíjet u nich konkrétní vědomosti a schopnosti,“ informovala Eva Havlíčková z Hodiny H v Pelhřimově.

Školení se zúčastnili pracovníci s mládeží z Maďarska, Makedonie, Rumunska, Velké Británie, Chorvatska, hostitelského Španělska a díky Hodině H i z České republiky. Celkem 20 pracovníků v oblasti práce s mládeží věnovalo pět pracovních dnů rozvoji svých dovedností, jak vědomě podporovat učební rozvoj u mládeže a mladých lidí a zároveň se učili nové metody, jak tuto cílovou skupinu vést k tomu, aby si sami uvědomovali svůj učební rozvoj, stanovovali si cíle během svého rozvoje a aktivně na svém osobním a osobnostním rozvoji pracovali.

Během projektu pracovníci z různých mládežnických organizací napříč Evropou pracovali na nových aktivitách, nových metodách, nových budoucích projektech v rámci zahraniční spolupráce a také měli možnost seznámit se s kulturou jednotlivých států a především hostitelského Španělska, regionu Comunidad Valenciana a města Alicante.