Ten veřejnosti přinesl odpověď na otázku, jak se stát náhradním rodičem a poskytl odborné sociální poradenství a směr, jak pomoci dítěti naplnit jeho potřeby a zajistit mu bezpečné prostředí pro jeho vývoj v náhradní rodině.

Odborné poradenství mimo jiných zajistili vedoucí odboru sociálních věcí Jana Sládková a Petra Kožiaková, pracovnice Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Občané z Pelhřimova a okolí tak měli možnost zúčastnit se doprovodných aktivit, zhlédnout výstavu a dokumentární film Rodiče napořád.

Orgán sociálně-právní ochrany dětí v Pelhřimově eviduje 33 pěstounských rodin, z toho je 13 rodin nepříbuzenská péče a 20 rodin je péče příbuzenská. Celkem se jedná o 46 dětí umístěných v pěstounských rodinách. Z hlediska počtu umístěných dětí v pěstounských rodinách rok od roku stoupá.

Pěstounská péče je jedna z forem náhradní rodinné péče, kdy pěstoun poskytuje zázemí dítěti. V tomto případě pěstoun nemá vůči svěřenému dítěti vyživovací povinnost (jako rodič nebo osvojitel), proto mu za tuto službu stát přispívá na výživu dítěte, což závisí na věku dítěte a stupni závislosti a vyplácí mu odměnu za výkon pěstounské péče, která se odvíjí od počtu dětí v pěstounské péči.

Nemůže-li o dítě osobně pečovat žádný z biologických rodičů ani poručník, může soud svěřit dítě do pěstounské péče, která se dělí na pěstounskou péči na přechodnou nebo dlouhodobou dobu (příbuzenská, nepříbuzenská). Cílem náhradní rodinné péče je tedy vytvořit pro přijaté dítě stabilní zázemí v rodině.