Diskuze se týkala kupříkladu vybudování biotopu, kvality vody, přítoku, vybírání spadaného listí, bezpečnosti dětí v blízkosti in-line dráhy, občerstvovacího zázemí i plánovaného obchvatu města. „Připomínky byly dobré a věcné. Zaujalo mě například rozšíření stezky v určitém úseku v blízkosti rybníka. Možná budeme také uvažovat o variantě, což byla další připomínka, aby stezka vedla až za hospodou a nezasahovala do prostoru mezi dětským hřištěm a vodou. I taková varianta by nebyla úplně od věci,“ přemítal místostarosta Pelhřimova Zdeněk Jaroš.

Studii Revitalizace rybníka Stráž a jeho okolí, jejímž investorem je město Pelhřimov, představil v rámci veřejného diskuzního fóra, které se uskutečnilo v pondělí 28. ledna, architekt Vojtěch Kratochvíl.

V tomto případě se jedná o přírodní terén s vodní plochou, který je poblíž města, a tak u rybníka Stráž vidí představitelé radnice obrovský potenciál a rádi by jej v budoucnu veřejnosti více otevřeli. „Plánovaným rozsahem a stylem zajisté vznikne výjimečný a nadčasový projekt, který nejen občanům Pelhřimova může přinést další volnočasovou zónu všestranného zaměření,“ doplnil Zdeněk Jaroš.

Úpravy okolí rybníka by mohly být podpořeny vyčištěním nádrže samotné, která vždy bude středobodem celého území. Jednotlivé navrhované úpravy, které lze realizovat postupně, zahrnují například bruslařskou dráhu a cyklostezku okolo rybníka či vybudování cesty s alejí kolem kapličky, která mezi poli vytváří nový přístup ke Střáži z města.

Dále je plánováno vybudovat dřevěné molo na severním břehu rybníka, které nabídne možnost projít se nad hladinou. Molo ale samozřejmě poslouží i jako dřevěná paluba pro letní opalování a vstup do vody. Dále se počítá s tím, že vodní plochu využijí také rybáři. Nebude chybět dětské hřiště, venkovní posilovna, písečná pláž na části břehu rybníka ani veřejná grilovací místa s pevně zabudovaným grilem a sezením.

Ke všem představeným koncepčním studiím se vznesla hojná diskuse, která byla zajisté přínosem pro všechny zúčastněné strany. Veškeré záměry v konečné fázi spadají i do gesce zastupitelstva města. „Je velmi důležité, aby fungovala věcná spolupráce mezi městem a občany. Cílem diskusí s veřejností je dávat obyvatelům určitou perspektivu a záruku, jak se bude jejich město rozvíjet a kam plány směřují“ uvedl starosta města Ladislav Med.