Novinku, která bude pomáhat pacientům pelhřimovské nemocnice, uvede do provozu tamní radiodiagnostické oddělení na konci června. „Nejmodernější technika využívaná k diagnostice onemocnění se rychle vyvíjí. Nový přístroj nám umožňuje zvýšit kvalitu léčebné péče,“ prozradil k novince ředitel Nemocnice Pelhřimov Jan Mlčák.

Do technického vybavení pelhřimovské nemocnice za nedlouho přibude počítačový tomograf Philips Ingenuity Core 128, který patří k nejmodernějším CT přístrojům a přinese sebou řadu výhod. „Jeho hlavní předností je snížení dávky ozáření pacienta a špičková kvalita pořízených snímků,“ popsal Jan Mlčák výhody přístroje.

Původní CT přístroj už nevyhovoval kladeným požadavkům a byl zastaralý. „Přístroj byl na pokraji životnosti a jeho výměna byla doporučena přístrojovou komisí Ministerstva zdravotnictví,“ prozradil technický náměstek Nemocnice Pelhřimov Petr Adam.

Po celý červen je současný počítačový tomograf mimo provoz. „Průměrně uděláme 450 až 500 vyšetření za měsíc, ta se nyní odehrávají na jiných pracovištích,“ upřesnil primář radiodiagnostického oddělení Nemocnice Pelhřimov Václav Markvart. Pacienti jsou na vyšetření odesíláni do nemocnice v Jihlavě, Havlíčkově Brodě nebo Benešově.

Nejedná se ovšem o jedinou technickou novinku, kterou se od letošního roku bude moci tamní nemocnice chlubit. Nemocnice Pelhřimov totiž právě v letošním roce realizuje projekt modernizace přístrojové techniky.

Cílem nemocnice je v rámci projektu zvýšit kvalitu, dostupnost, bezpečnost a efektivitu v oblasti tamní zdravotnické přístrojové techniky. „Kromě obměny CT na radiodiagnostickém oddělení, budou zakoupeny také nové ultrazvuky, inkubátory pro novorozenecký úsek nebo videogastroskop a videokolonoskop pro endoskopii,“ popsala tisková mluvčí Nemocnice Pelhřimov Petra Černo.

„Novými přístroji budou také vybavena oddělení ARO, interní a chirurgická JIP, Centrální operační sály a centrální sterilizace, Gastroenterologická ambulance, novorozenecké oddělení, rehabilitace a další,“ uzavřela Černo.

Celkem se jedná o přístroje v hodnotě 93 milionů korun, na které Nemocnice obdržela schválenou dotaci z finančních prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů na projekt Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky.