Odpracované hodiny k radosti dobrovolníků neustále přibývají a společně s nimi i další lidé, kteří chtějí pomáhat ostatním v pelhřimovském okrese. „Dobrovolníci pod sdružením Fokus pomáhají zejména v domovech pro seniory, v nemocnicích na oddělení pro dlouhodobě nemocné, věnují svůj volný čas lidem s duševním onemocněním, se zdravotním postižením, také rodinám v nouzi a sociálně znevýhodněným,“ uvedla koordinátorka dobrovolníků Vlaďka Brávková ze sdružení Fokus.
Všichni tito lidé pracují ve svém volném čase a bez nároku na honorář. „Zájemci z řad dobrovolníků také fungují ve volnočasových a ekologických organizacích, kde pracují s dětmi a mládeží,“ doplnila Brávková.

Ke sdružení Fokus se od začátku roku přidalo už 138 lidí a aktivně se podílejí na dobrovolnictví v okrese Pelhřimov. Velká spousta z nich pracuje v organizacích pravidelně. Sdružení má ale i dobrovolníky, kteří kteří zase dávají přednost výpomoci na jednorázových akcích. Mezi takové akce patří například Čistá Vysočina, Festival duševního zdraví, různé kreativní workshopy nebo kurzy a besedy. „Pokud bychom odvedenou práci dobrovolníků v pelhřimovském okrese chtěli přepočítat na peníze a použili například medián hrubého hodinového výdělku v platové sféře a dostali bychom se k částce přes 750 tisíc korun,“ nastínila Vlaďka Brávková.

Dobrovolníci na Pelhřimovsku se v nejbližší době aktivně zapojí do akce Beseda o Lince bezpečí, která se bude konat ve středu 22. srpna.