Vyplynulo to z ankety, v rámci které mohli nejen Pelhřimovští říci svůj názor na jednotlivé varianty rekonstrukce či výstavby venkovního bazénu. „Jsme příjemně překvapeni počtem odpovědí, respektive počtem respondentů, kteří se do ankety zapojili,“ pochvaloval si místostarosta Pelhřimova Josef Koch.

V rámci ankety k rekonstrukci pelhřimovského plaveckého bazénu vyplnilo krátký dotazník celkem 1188 lidí. „Řekl bych, že tento počet, vzhledem ke zkušenostem z minulosti, kdy na ankety zareagovalo zhruba 400 lidí, svědčí o důležitosti této akce a o tom, že občany Pelhřimova budoucnost tamního bazénu zajímá,“ poznamenal Josef Koch.

Zmíněnou anketu vyhlásilo město Pelhřimov v březnu letošního roku. A odpovědět na otázky týkající se výsledku plánované rekonstrukce pelhřimovského bazénu mohli zájemci během měsíce. „Z ankety vyplynulo, že občané města, kteří se ankety zúčastnili, považují rekonstrukci plaveckého bazénu za nutnou a shledávají stávající stav za nevyhovující,“ doplnil pelhřimovský místostarosta. S výsledky ankety bude vedení města pracovat dál.

Výsledky veřejné ankety, kterou město zorganizovalo, poslouží jako podpůrný podklad pro vypracování projektové dokumentace ve stupni studie na akci Rekonstrukce bazénu v Pelhřimově.

Tato studie bude zahrnovat minimálně doporučení a návrhy zpracované v investičním záměru, které budou sloužit jako základ pro zadání následných projektových prací. „Teď připravujeme výběrové řízení na studii. To by mělo být v rozumné době na světě. A právě v zadávací dokumentaci se objeví i požadavky lidí z výsledků ankety,“ informoval pelhřimovský místostarosta Josef Koch. Dodal také, že v současné době marně hledá dotační titul, který by umožnil tuto akci zafinancovat. „Než vyřešíme celou legislativu v této věci, tak uběhnou měsíce a možná tento čas přesáhne i jeden rok. A já věřím tomu, že v novém programovacím období se vhodný dotační titul pro náš záměr objeví,“ poznamenal Josef Koch.

Z ankety také vyplynulo, že občané preferují vybudování venkovního bazénu, což žádá 1130 respondentů, a to je 95 procent odevzdaných anketních lístků. Anketa dále ukázala, že občané chtějí u venkovního bazénu dětské brouzdaliště (89 procent), atrakce (85 procent) a nemělo by chybět ani sportovní hřiště (70 procent). Saunový svět a atrakce v rámci krytého bazénu si žádá 91 procent respondentů.

Plavecký bazén byl v Pelhřimově postaven zhruba před třiceti lety a za tu dobu se na něm projevily určité nedostatky, které vyplývají z tohoto časového intervalu využívání. „Jedním ze zásadních důvodů potřebných oprav je netěsnost hlavního bazénu. To znamená, že vana není těsná a voda prosakuje do technologických konstrukcí pod bazénem,“ vysvětlil Koch hlavní důvod plánované rekonstrukce.