Platby od opozdilců jim totiž stále přicházejí. Větší počet dlužníků je ale momentálně oproti loňsku například v Pelhřimově. „V současné chvíli nebudeme uvádět konkrétní počet. V souhrnu se však jedná 
o několik stovek poplatníků. Mohu ale říci, že letos dlužníků mírně přibylo," prozradila Jana Kosová z finančního odboru Městského úřadu Pelhřimov.

Pelhřimovští, ale například i Humpolečtí mají každoročně povinnost poplatek zaplatit nejpozději do 30. dubna. „Vždy začátkem dubna zasíláme místním složenky na zaplacení komunálního odpadu," dodala Jana Kosová.

Neplatící hříšníky ještě navíc včas upozorní. „Dlužníkům jsme v minulých letech vždy zasílali upozornění na nedoplatek s náhradní složenkou a termínem zaplacení poplatku," popsala Kosová, jak situaci s dlužníky každoročně řeší.

Dodala také, že ale tento úkon je nad rámec jejich povinností. Pokud ani potom dlužník poplatek neuhradí, je mu vyměřeno navýšení poplatku v následujícím roce. „Letos budeme vyměřovat navýšení za loňský rok," řekla Kosová.

Již od roku 2014 činí částka poplatku za komunální odpad v Pelhřimově 
a jeho místních částech 650 korun, pro dítě do patnácti let věku, včetně toho roku, v němž dovrší uvedený věk, je cena poplatku snížená na 325 korun.
Naopak Pacovští mají se splátkou zmíněného poplatku zatím ještě čas. „Splatnost místního poplatku za komunální odpad je 
v Pacově 30. června," informovala Michaela Sůvová 
z finančního odboru Městského úřadu Pacov.

Termín splatnosti poplatku, který v Pacově už řadu let činí 500 korun, se místní navíc dozvídají z tamního zpravodaje a na elektronické i papírové úřední desce městského úřadu.

Pacovští mohou tento poplatek uhradit v hotovosti na pokladně městského úřadu, převodem, vkladem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. „Poplatníkům, kteří neuhradí částku do 30. června pak zasíláme v průběhu měsíce července upomínku s náhradní lhůtou splatnosti do 31. srpna," řekla Michaela Sůvová.

Pokud se ale najdou i takové černé duše či zapomnětlivci, kteří poplatek za svoz odpadu neuhradí do 
31. srpna, čeká je trest. 
„V souladu s naší obecně závaznou vyhláškou zpravidla navyšujeme na dvojnásobek, pokud nejsou známy důvody pro uplatnění vyšší nebo nižší sankce," upozornila Sůvová.

Dodala také, že podle zákona lze místní poplatky zvyšovat až na trojnásobek. Poplatky, které nejsou uhrazeny ani po zaslání platebního výměru v Pacově vymáhají prostřednictvím daňové exekuce.