Odvolání dvou vrcholných členů radnice navrhl opoziční zastupitel Pavel Hájek. „Požadoval jsem po vedení města, aby vysvětlilo nestandardní důvody, které z mého pohledu provázely odvolání jednatele městských lesů Františka Kučery. Uspokojivé informace jsem se ale nedozvěděl. V případě pana Jaroše je pro mě nepřijatelný postup správy technických služeb,“ přiblížil své důvody.

S tím ale starosta Ladislav Med nesouhlasil. „Na minulém zastupitelstvu jsem část odvolání odůvodnil. Zároveň jsem všechny zastupitele vyzval, aby se s dalšími důvody seznámili neveřejně, neboť se jedná o osobní údaje inženýra Kučery. Nikdo však neprojevil zájem, z čehož je patrné, že panu Hájkovi nejde o podstatu věci, ale zneužívá smutné věci. Musím také konstatovat, že opakovaně lže a uvádí nepravdy,“ oponoval Med.

Nařčením se bránil také místostarosta Zdeněk Jaroš. „Přemýšlel jsem, jestli mám vůbec reagovat. Ve finále mi to ale nedalo, když jsem byl panem Hájkem osočen, že jsem šikanoval paní ředitelku technických služeb. Můj přístup není dán snahou někoho šikanovat, nýbrž dbát na řádné plnění hospodaření technických služeb,“ reagoval Jaroš.

Hlasování o důvěře starosty Ladislava Meda a místostarosty Zdeňka Jaroše.Zdroj: Deník / Redakce

„Je třeba si uvědomit, že technické služby dostávají na své fungování sto milionů korun ročně, což je jedna pětina rozpočtu města. Považuji proto za přirozené, že chci z titulu své funkce vědět, jestli se s těmito penězi zachází řádně. Tak se podle mě chová každý správný hospodář,“ dodal Jaroš.

Pavel Hájek si ale trval na svém. „Slíbil jsem Františku Kučerovi, že se budu ptát na důvody jeho odvolání a to jsem udělal. Není to žádné zneužívání smutné události. Já jen chci mít čisté svědomí sám před sebou, a když jsem něco slíbil, tak to dodržím. Máme za sebou polovinu volebního období a zastupitelé by měli dostat příležitost vyjádřit, zda vedení města má jejich důvěru, nebo ne,“ podotkl.

Výsledky hlasování
Pro odvolání: 5
Proti: 11
Zdrželo se: 3
Nehlasovalo: 1
Nepřítomno: 1

Koalice se nakonec semkla a všech jejích jedenáct členů hlasovalo proti tomuto návrhu. Zajímavější bylo ale hlasování opozice. Ta za jeden provaz rozhodně netáhla a návrh podpořila jen její polovina, přestože jeho předkladatel Pavel Hájek celou věc prezentoval jako postoj celé desetičlenné opozice.

Proti byl například místostarosta Koch. „Protože i já patřím k vedení města a plně se ztotožňuji se současným stylem jeho řízení, vnímám tento návrh i proti mé osobě. Myslím si, že zasahuje do osobních vztahů. Před vypuknutím koronavirové krize jsme si na všech jednáních zastupitelstva podávali ruce a byl bych velice rád, kdybychom se k tomu po pandemii vrátili. Bojím se však, že tento bod vyoral brázdu mezi jednotlivými zastupiteli natolik hlubokou, že už k tomu nedojde,“ svěřil se.