V minulosti musel pelhřimovský bazén čelit občasným připomínkám ze strany návštěvníků na nízkou teplotu vody. Diskuze na toto téma se následně vedly i na několika zasedání zastupitelstev. „Provoz bazénu i jeho teplota se řídí vyhláškou Ministerstva zdravotnictví,“ zdůraznil Jaroslav Záběhlík z Technických služeb města Pelhřimov.

Pelhřimovský bazén, jakožto plavecký, musí udržovat teplotu v rozmezí 28 stupňů Celsia a nižší. Teplota nad 28 stupňů, by změnila podstatu užívání bazénu. Z bazénu plaveckého by se stal koupelový.

„Město Pelhřimov došlo k závěru, že se v současné době budou teploty v plaveckém bazénu pohybovat při horní hranici teplotního rozmezí dané vyhláškou pro tento typ plaveckého bazénu,“ informovalo v minulých dnech Město Pelhřimov na svých oficiálních webových stránkách.

Konkrétně se jedná o navýšení na 27,5 stupně Celsia. V případě plaveckých závodů bude teplota vody snížena na 27 stupňů.
Teplotní změnou projdou i ostatní místa pelhřimovského plaveckého areálu. Výukový bazén, koupelnové bazény i vířivky v relaxační části budou o 1 stupeň teplejší.