„Někteří zaměstnanci školky se bohužel onemocnění Covid–19 nevyhnuli, někteří jsou v karanténě a někteří zůstali doma s vlastními dětmi do deseti let a společně se věnují distančnímu vzdělávání,“ řekla ředitelka Mateřské školy Pelhřimov Věra Harudová.

Většina rodičů ale podle jejích slov reaguje na pokyny hygieny i případné personální problémy v mateřských školách vstřícně. Pokud není docházka ve školce nutná, nechávají rodiče své děti doma.

Mateřské školy v Pelhřimově navštěvuje aktuálně zhruba šedesát procent zapsaných dětí. „My tak vzhledem k nižším stavům ve třídách můžeme nejen lépe chránit zdraví všech zúčastněných, ale zajistit i standardní předškolní vzdělávání,“ sdělila Věra Harudová.