S touto myšlenkou přišel Sbor pro obnovu pomníku hrdinům od Zborova.

„Pelhřimovské gymnázium bylo po skončení první světové války pojmenováno právě po Švecovi. Název Gymnázium plukovníka Josefa Jiřího Švece se užíval do školního roku 1952/53, kdy skončily názvy „gymnázium" v celé republice. Poté byla podle sovětského vzoru budována jednotná škola v průběhu let s názvy jedenáctiletka, dvanáctiletka či střední všeobecně vzdělávací škola," popsal stručně historii Jan Vlasák, jednatel Sboru pro obnovu pomníku hrdinům od Zborova. Ten se domnívá, že by bylo pěkné, kdyby se tento takzvaný čestný název pelhřimovskému gymnáziu opět vrátil.  S touto myšlenkou souhlasí i ředitel gymnázia Aleš Petrák, ale její realizace prý bude muset počkat.

V Pelhřimově už má pamětní desku

„Jsem ve své funkci teprve krátce a musím přiznat, že mám k řešení spoustu v tuto chvíli důležitějších věcí, než je změna názvu školy," nechal se slyšet Petrák s tím, že snahy o přejmenování gymnázia už se jednou objevily a skončily umístěním Švecovy pamětní desky na budově dnešní střední průmyslové školy, kde dříve gymnázium sídlilo.

„Pan Vlasák už mě kontaktoval a tuto vizi opravdu nezavrhuji. Seznámil jsem s ní již i kolegy pedagogy a i oni se na tento nápad tvářili kladně. Až na to bude více času, budeme se tím zabývat podrobněji," přislíbil Petrák.

On jako ředitel gymnázia je totiž jediný, kdo může podat návrh, aby škola nesla čestný název po plukovníku Švecovi. „Návrh pak schválí zřizovatel, tedy kraj a potvrdit ho musí i ministerstvo školství," vysvětlil schvalovací proces Miroslav Pech, vedoucí odboru školství Krajského úřadu v Jihlavě.

Jak doplnil, to, zda se vedení gymnázia rozhodne do jména školy dosadit čestný název, záleží pouze na něm.

„Samozřejmě jsou tu ještě náklady spojené se změnou tiskopisů a razítek. Ty by si gymnázium uhradilo ze svého rozpočtu," zmínil Miroslav Pech.

Podle Jana Vlasáka Sbor pro obnovu pomníku hrdinům od Zborova řediteli Petrákovi v případě změny názvu nabídl na pokrytí těchto výdajů peněžní dar ve výši třiceti tisíc korun.