Nově získaná akreditace znamená, že má pelhřimovská nemocnice na další tříleté období správně nastavené všechny důležité procesy péče o pacienta, jeho bezpečí a bezpečí nemocničního prostředí včetně hygienických norem.

Zástupci nemocnice u příležitosti obhájení akreditace připomněli, že zajištění kvalitní a bezpečné zdravotní péče je v Nemocnici Pelhřimov prioritou. „Máme nastavené procesy vycházející z legislativních norem, které pravidelně kontrolujeme,“ konstatovala manažerka kvality v Nemocnici Pelhřimov Jitka Dejmková.

Akreditační standardy pokrývají všechny klinické oblasti činností pelhřimovské nemocnice, tedy diagnostickou péči, terapeutickou péči, nakládání s léčivy, koordinaci a kontinuitu péče. „Aktivně sledujeme především rizikové oblasti, kterými jsou například předepisování a podávání léků, anesteziologická a chirurgická péče, hygienické požadavky, infekce vzniklé s poskytovanou péčí a další. Zjistíme-li odchylku od nastavené normy, navrhujeme a realizujeme opatření k nápravě,“ dodala manažerka kvality.

Požadavky spojené se získáním certifikátu jsou kladeny i na další oblasti, které se sice bezprostředně netýkají zdravotnické péče, ale přesto souvisí s péčí o pacienta. Těmi jsou například stravování, provoz nemocnice, hygiena nemocničního prostředí, chod prádelny nebo zajištění požární ochrany.

Letošní akreditační šetření se uskutečnilo ve dnech 20. a 21. listopadu a zajištovala je tříčlenná Spojená akreditační komise České republiky.

Nemocnice Pelhřimov prochází akreditačním procesem od roku 2008, úspěšné akreditační šetření absolvovala také v roce 2011 a následně v roce 2014.

„Akreditovaná nemocnice garantuje pacientovi bezpečnost a kvalitu péče prostřednictvím kontinuálního sledování, analýzou a zlepšováním kvalitativních ukazatelů ve všech provozech nemocnice,“ dodala mluvčí pelhřimovské nemocnice Petra Černo.