„Když jsem potřebovala vyhledat interní ambulanci, dost jsem bloudila. Přece jenom je tady teď všechno trochu jinak,“ pověděla Alena Kořínková ze Starého Pelhřimova. Věra Doležalová pro změnu váhala na cestě za svým ortopedem. „Nějak to musíme přečkat. Nemocnice už opravit potřebovala,“ podotkla žena z Košetic.


Kdo chce nahoru, musí se vydat dolů


Nezvyk spočívá především v tom, že lidé, kteří míří do horní části areálu, se musí hned za vrátnicí vydat vlastně opačným směrem.
Okolo staveniště zamíří do prostřední, ještě nepřestavěné části lůžkové budovy. Labyrintem přízemních chodeb se musí proplést až do pavilonu akutní medicíny, odkud je cesta do horní poloviny nemocničního areálu volná.


Nesnáze s občasným blouděním pacientů neskrýval ani vedoucí provozně– technického úseku Tomáš Koubek. „Jinak to v současnosti vymyslet nelze. Snažili jsme se alespoň vyznačit cestu pomocí směrovek. A pokud si někdo přece nebude jistý, stačí se zeptat vrátných či kteréhokoliv zaměstnance, který ochotně poradí,“ uvedl Koubek.


Výraznějšího procenta tápajících návštěvníků si povšimla také Marie Šedivá z hlavní vrátnice. „Hlavně zpočátku druhé etapy opravy se sem lidé chodili ptát často. Jednou se nám dokonce stalo, že nenašli ani vjezd k porodnici na horním konci areálu. Přece jenom, kdo to tu nezná, není to pro něho lehké,“ konstatovala vrátná.


Nesnáze s průchodností nemocnice se navíc ještě prohloubí zjara příštího roku, kdy začne závěrečná třetí etapa rekonstrukce stoleté budovy. Tehdy se dělníci pustí do přestavby její prostřední části, čímž zmizí jakékoliv vnitřní propojení okrajů budovy. Na dvě půlky bude rozetnuté třeba i chirurgické oddělení.


„Tehdy lze očekávat opravdový zmatek,“ doplnil Koubek, který z organizačního hlediska zatím nemusel řešit vážnější rébus. Pouze bylo zapotřebí sestěhovat pacienty z nejrozsáhlejší části budovy do již opravených, kapacitně skromnějších prostor.


K mání jsou i dobré zprávy. Obnova za půl miliardy korun pokračuje podle plánu. Nezpomalil ji ani fakt, že se o historické budově nedochovala téměř žádná dokumentace. Dělníci při bouracích pracích narazili na skryté vodovodní potrubí, překvapení se ale obešlo bez havárie.


Nadbytečná lékárna


V přízemí se již rodí krytý vjezd pro sanitky, které dosud dobrzďovaly venku. Díky tepelné cloně bude převoz pro pacienty méně strastiplný.
Jen dny zbývají do otevření zastřešeného schodiště od autobusové zastávky k hlavnímu vchodu do nemocnice. Okolní svah, kde dříve býval parčík, se znovu zazelená ještě na podzim.


Sadové úpravy nelze vyloučit ani v místě bývalé ústavní lékárny, o jejímž osudu se právě rozhoduje. „Ten dům nemá žádné využití, navíc kazí rodící se panorama nové dominanty města,“ odůvodnil Koubek návrh na demolici zchátralé budovy. Rozhodující slovo budou mít představitelé kraje.