Zapojit se do veřejného dění a prakticky si vyzkoušet řešení témat, týkajících se života ve svém městě, mohla pelhřimovská mládež v rámci tradiční akce Fórum mládeže, kterou každoročně pořádá Zdravé město Pelhřimov společně s pelhřimovskou Hodinou H za podpory Kraje Vysočina.

Účastníci Fóra se mimo jiné zamysleli také nad tím, která oblast života a dění je v Pelhřimově zajímá. „Účastníky Fóra zaujalo hned několik aktuálních záležitostí, a to především kultura, škola, sport a doprava," prozradila Iva Maciá z občanského sdružení Hodina H.

Dodala také, že jedním z probíraných témat bylo také to, čeho si tito mladí lidé v Pelhřimově nejvíce cení. „U tohoto bodu se přítomní shodli například na čistém prostředí, sportovním zázemí, rozvoji vzdělání a umění či zájmu o mládež," vyjmenovala Iva Maciá.

Účastníci dále rozebírali problémy, které následně pojmenovali, zjišťovali, co o těchto problémech ví, jaké informace mají, kdo za konkrétní oblast zodpovídá a koho se týká. Také se pídili po tom, co o dané záležitosti potřebují vědět, aby mohli navrhnout možná řešení a zpětnou vazbu.

Jsou ale také věci, které mladým v Pelhřimově vadí a které by chtěli změnit, a to třeba situaci ve školních jídelnách či cenu pronájmu kulturního domu. Najít by zde chtěli i více odborných a naučných přednášek a zábavních parků. „Pro město jsou tyto názory mladých občanů velkým přínosem. Zástupci města tak získají dobré podněty z jiného pohledu," řekla mluvčí pelhřimovské radnice Alexandra Knapová.

Součástí práce ve skupinách bylo vytváření návrhů a zhodnocení toho, jak mohou sami mladí ke změně přispět a zapojit se.

Na akci měli pelhřimovští školáci a středoškoláci také možnost konzultovat svá stanoviska se zástupci města. „Mohu říci, že účast Fóra mládeže byla slušná. Účastníci byli aktivní a snažili se zapojovat," okomentovala akci Knapová.