Vedoucí údržby komunikací a veřejné zeleně Jaromír Kylsán uvedl, že letos začali se sečením už na konci dubna. Loni to přitom bylo až v květnu. S údržbou městské zeleně pomáhají i klienti chránných dílen FOVY. „Starají se o část města. Poblíž tenisových kurtů, o Humpoleckou ulici. Spolupracujeme s nimi dlouhodobě. Půjčujeme jim sekačku, ostatní techniku už mají svou,“ informoval za Technických služeb města Pelhřimova.

Většina ploch ve městě musí pracovníci za sezonu sekat čtyřikrát. Výjimkou je centrum Pelhřimova. Na starost ho má jeden vyčleněný pracovník technických služeb. Travnaté plochy seče v závislosti na počasí i devětkrát za sezonu. Další dva pracovníci se starají o travnaté plochy na hřbitově a v místních částech.

Nejbližší naplánované sečení

Dolnokubínská, Moučka, Táborská, U Rendlíku, Strachovské rybníky, Tylova, Sady, Pichmanova, Vlásenická, Sadová a střed města

Uvedený termín je orientační. Sečení je závislé na počasí, požadavcích a aktuálních kapacitách technických služeb.