V kolumbáriu na pelhřimovském hřbitově je přes osm set schránek. A je plné. „Stávajícímu hřbitovu chybí vhodné a důstojné prostory kolumbárií. Proto město plánuje vybudování nové části hřbitova s náležitým standardem pro naplnění kapacit, které pokryjí poptávku v dlouhodobém horizontu,“ řekl starosta Ladislav Med.

Hřbitov v Pelhřimově
Kolumbárium v Pelhřimově je plné. Postavit nové je nutnost

Vedení města nechalo zpracovat studii na rozšíření hřbitova na volné nevyužívané ploše v areálu. Tu lidem představí na setkání v úterý 24. října v 17 hodin na malé scéně KD Máj. Lidé uvidí vizualizaci a jednotlivé etapy plánované výstavby.