„V posledních dvou letech postupně dochází k výraznému poklesu žádostí o rozjezdové byty,“ vysvětlil místostarosta Bohumil Kovanda.

Radnice proto rozhodla o převedení několika rozjezdových bytů na byty městské. Ze čtyřpodlažního domu s číslem popisným 1 877 se tak nově byty v prvním a druhém patře změní na byty trvalého bydlení. „Třetí a čtvrté podlaží budeme dále využívat pro rozjezdové byty,“ doplnil Bohumil Kovanda.

Stejná nezůstala ani pravidla pro přidělení rozjezdových bytů. Zatímco dříve bylo jedním z požadavků bytové komise uzavřené stavební spoření, které mělo garantovat, že po uplynutí pětileté lhůty si nájemce pořídí vlastní bydlení, dnes tomu už tak není.

„Účel rozjezdového bytu jako takového se však nezměnil,“ upozornil vedoucí hospodářského odboru městského úřadu Stanislav Kropáček. Požadavek na prokázání krátkodobého záměru užívání totiž nadále zůstává v platnosti. „Avšak toto mohou případní zájemci doložit i jinak, například vlastnictvím stavební parcely,“ vysvětlil Kropáček. O rozjezdové byty tak žádají rodiny, které mají v plánu si zařídit vlastní bydlení.

Město má bytů dost

V současné době se bytová komise nedostatkem bytů netrápí. Všichni žadatelé z roku 2009 už spokojeně bydlí. „V současné době řeší bytová komise pět šest bytů. Na řadu přicházejí už lidé, kteří se o přidělení bytu začali zajímat v letošním roce,“ pochvaluje si místostarosta Kovanda. Na základě dlouhodobého zájmu vychází město vstříc také pelhřimovské nemocnici, která potenciální zaměstnance láká na přidělený byt.

Město Pelhřimov disponuje 563 městskými byty, z toho má jedenáct rozjezdových bytů a 53 bytů s pečovatelskou službou. Zastupitelé schválili možnost přidělování těchto bytů i pro zájemce s trvalým bydlištěm jinde než ve městě  Pelhřimov.

Domov důchodců disponuje 101 místy. Město vlastní také tři vstupní byty, které jsou určeny pro osoby s občasnou asistencí.