Týká se to pěti mateřských škol, které jsou sloučené v jeden právní subjekt, Základní umělecké školy Pelhřimov, Domu dětí a mládeže Pelhřimov a také školní jídelny, která leží v tamní ulici Třída Legií.

Za parkování se neplatí

Městská parkoviště v Pelhřimově, která jsou standardně zpoplatněná, budou po dobu omezení volného pohybu osob motoristům k dispozici zdarma.

Na pondělní poradě tak rozhodlo vedení města Pelhřimova, prominutí parkovného platí do úterý 24. března do šesté hodiny ranní. Informaci přinesly webové stránky pelhřimovské radnice i technických služeb města.

Městský úřad v Pelhřimově je pro veřejnost uzavřený

Městský úřad v Pelhřimově je pro veřejnost od pondělí uzavřený. Budovy zmíněného úřadu, a to jak na Masarykově náměstí, tak v Pražské ulici, budou jako prevence proti šíření koronaviru zavřené zatím do úterý 24. března.

Vedení pelhřimovské radnice současně nařídilo přechod standardní organizační struktury úřadu do struktury pro mimořádné a krizové situace. Týká se to zejména zrušení veškerých plánovaných schůzek s veřejností, porad, komisí a výborů a jejich přesunutí nejdříve na období po 24. březnu.

Výkon agendy státní správy bude uzavřen s výjimkou případů, ve kterých by toto omezení výkonu státní správy mohlo ohrožovat zdraví nebo majetek občanů.

V provozu proto zůstanou veškeré standardní telefonické kontakty na jednotlivá pracoviště městského úřadu. Podání občanů lze činit výhradně dálkově, tedy prostřednictvím pošty, datových schránek nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, přes Portál občana případně přes e-podatelnu.

K podobným opatřením budou vyzvány i příspěvkové organizace města.