Její součástí byla kromě odstranění bahna i oprava tělesa hráze a výstavba bezpečnostního a manipulačního objektu, neboli vypouštěcího zařízení. Do rybníka navíc odborníci vrátili i menší populaci stulíku žlutého, ohrožené rostliny, kterou kvůli odbahňování dočasně přemístili do nedalekého Kulíkova rybníka.

Díky odbahnění se technický stav obou vodních nádrží zlepšil, přínosem bude i kvalitnější voda a lepší estetický vzhled rybníků. Do budoucna se v rybnících nepočítá s žádným intenzívním chovem ryb. To je ostatně dáno i podmínkami dotačního titulu, který vedení pelhřimovské radnice na zmíněnou rekonstrukci využilo.

Ve Strachovských rybnících by měly být pouze okrasné ryby, a to především karas, perlín či zlatý lín. Plavat by tam měl i tolstolobik, což je planktonožravá ryba, která vodu filtruje a významně přispívá k její čistotě. Počet ryb v rybnících by se přes léto měl pohybovat v řádu několika desítek kusů.

Celá akce vyšla na více než tři milióny korun. „Akce byla částečně financována z Ministerstva zemědělství v rámci programu Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží,“ informovala mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.