Taxi odpad nahradí takzvané pojízdné dvory. Ty byly v posledních letech lidé už přestávali využívat. Město je zachová jen pro místní části. „Chceme nabídnout službu modernější, která umožní občanům zbavit se odpadu ihned. To ocení především obyvatelé sídlišť, kteří nebudou muset skladovat odpad ve sklepích a čekat na termín pojízdného dvora, který byl dvakrát ročně,“ vysvětlila vedoucí odpadového hospodářství TsmP Zdeňka Lišková.

Vizualizace nového kolumbária.
Pelhřimov chce nové kolumbárium, stavba může začít i letos. Podívejte se

Taxi odpad po Pelhřimově jezdí každý pracovní pátek od 9 do 13 hodin po předem určené trase podle objednávek lidí. Ty bude přijímat zaměstnanec TsmP Petr Mazanec na telefonním čísle 724 761 666 nejpozději dva dny před termínem svozu. Cena je sto korun za jeden kus odpadu. Lidé ho zaplatí před naložením v hotovosti přímo řidiči. „Cenu jsme stanovili spíše symbolickou a příspěvek bude sloužit k částečnému pokrytí nákladů, které spočívají se svozem a likvidací předmětného odpadu,“ sdělila Zdeňka Lišková.

Zároveň se lidé stále budou moci odpadu zbavit zdarma tím, že ho odvezou do sběrného dvora.

Taxi odpad ve zkratce

Co se sváží? Lze využít pro objemný odpad z domácností jako je nábytek (skříně, sedačky, stoly atd.), koberce, PVC lino a veškeré elektrospotřebiče.

Co se nesváží? Z likvidace odpadů je vyloučen veškerý podnikatelský odpad, nebezpečný odpad, stavební odpad, sanitární předměty, bioodpady a automobilové díly včetně pneumatik.

Postup objednávky: Minimálně dva pracovní dny před odvozem je potřeba objednat se na telefonním čísle 724 761 666 (Petr Mazanec).

Postup svozu: Sváží se každý pracovní pátek od 9 do 13 hodin. V dohodnutém čase občan zajistí přistavení odpadu na místo, které bude přístupné svozové technice a vyčká příjezdu vozidla. Po předložení občanského průkazu a uhrazení poplatku bude odpad naložen.

Cena: 100 Kč za jeden kus objemného odpadu.

Technické služby upozorňují občany, že ukládáním jakýchkoliv odpadů mimo kontejnerů a popelnic se dopouští přestupku dle Zákona o odpadech.

Zdroj: Město Pelhřimov

MOHLO BY SE VÁM LÍBIT: U zámku i na faře. My tři králové jdeme k vám do Červené Řečice

Zdroj: Markéta Kamešová