Dotace je o čtvrtinu krácená. Věc se stala i předvolebním tématem, kdy vedení města (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) mělo pocit, že strana, patronují-
cí klíčové Ministerstvo životního prostředí (hnutí ANO), chce město „podusit", a to jak krácením dotace, tak i průtahy s jeho zveřejněním. Ministerstvo ale reagovalo prohlášením, že vše probíhá zcela standardně.

V aktuálním Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace (RoPD), do kterého měl možnost Deník nahlédnout, už není snížení dotace nijak vysvětleno, jen je uvedena její nově stanovená výše. Oproti původnímu příslibu přes 170 milionů korun má dotace tvořit 134,8 milionu korun, tedy je snížena o 25 pro-cent. Už dříve poskytovatel dotace, Státní fond životního prostředí (SFŽP), uvedl, že důvodem úpravy dotace je porušení zákona. Podle něj výběrová komise neměla vylučovat firmu s nejnižší cenou, jež nesplnila údajně diskriminač-ní požadavky na stavbu velkých vodohospodářských děl.

Se zkrácenou dotací se radnice smířit nehodlá. „Chceme využít svého práva odvolat se k Evropské komisi. Vyplníme formulář, komise si vyžádá vyjádření fondu a pak rozhodne míru zavinění a učiní konečné rozhodnutí," vysvětluje pelhřimovský místostarosta Ladislav Med. Na otázku, kdy lze verdikt Evropské komise očekávat, krčí rameny. Neexistuje termín, může to trvat měsíce i déle. Zdůrazňuje ale, že odvolání nenaruší čerpání dotace, které poběží nezávisle na něm.

Sníží se rezerva

Co verdikt SFŽP znamená pro město? Podle Meda je kladem aspoň to, že už po schválení radou konečně lze čerpat dotace. Díky nim teď město už může stavebníkům proplácet faktury, jejichž splatnost byla dosud kvůli nejasnostem kolem dotace oddalována až na 150 dnů. Místostarosta řekl, 
že krácení by nebylo tragédií ani pro investiční rozpočet města na příští rok, který se má schválit do Vánoc – jen by se snížila naspořená rezerva 
z minula ve výši 80 milionů.

Modernizaci čističky po průtazích u antimonopolního úřadu nakonec vysoutěžilo sdružení kolem Metrostavu za 226 milionů. Skupina kolem PSVS, která byla vyřazena kvůli nesplnění údajně diskriminačních podmínek, nabízela 194 milionů.

Město má ještě slíbenou výpomoc ze SFŽP – osm milionů jeho dotace a šestnáctimilionovou půjčku s úrokem jedno procento. Z pokladny města tak zbude doplatit 67 milionů.

Už před volbami se rozběhla diskuse, kdo je za údajná pochybení při zakázce odpovědný. Starosta Leopold Bambula ale tvrdí, že výklad zákona u požadovaných podmínek tendru se během doby měnil, tedy že v začátku řízení bylo pohlíženo na některé věci jinak než dnes.Objevila se i námitka, proč zástupce SFŽP, který byl jako pozorovatel zván na všechna zasedání hodnotící komise, s výkladem podmínek městu neporadil.
Na tuto námitku reaguje mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Ta zdůrazňuje, že účast zástupce Státního fondu životního prostředí v hodnotící komisi není povinná. „Zástupce navíc nemůže být nikdy členem hodnotící komise, účastní se pouze v roli pozorovatele. Odpovědnost za dodržení zákona o veřejných zakázkách, stejně jako naplnění podmínek Rozhodnutí o přidělení dotace, má jen a pouze příjemce dotace, jak již bylo i judikováno několika soudy. Zástupce fondu se navíc účastnil pouze jednoho jednání hodnotící komise v roli pozorovatele. Inkriminované hodnotící komise, kdy došlo k uvedenému pochybení, se zástupce SFŽP neúčastnil, a proto porušení zákona o veřejných zakázkách nemohlo být identifikováno dříve," uvádí Roubíčková.

Městu je ale vytýkána údajná diskriminace už v textu zadávací dokumentace. Tím pádem toto pochybení mohlo být zjištěno už před prvním zasedáním hodnotící komise.