Jedná se o restaurování bočních oltářů sv. Mikuláše a sv. Barbory v pelhřimovském kostele sv. Bartoloměje, restaurátorskou obnovu tří zvonů a zvonové stolice v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Chvojnově či odvlhčení a opravu vnitřních prostor objektu na Masarykově náměstí.

Finance na opravu střechy, fasády a nátěru dostala také majitelka objektu na Svatovítském náměstí a zafinancování se dočkalo také statické zajištění bývalého hostince Stará pošta v ulici Příkopy.

Zmíněné dotace tvoří částku přes jeden milion korun.