Pacovskou charitu totiž letos v dubnu zařadili do programu Mobilita, který otevřela Firma Škoda Auto. Cílem tohoto programu bylo rozdělit vozidla značky Škoda Octavia mezi pomáhající organizace v republice, a tím přispět ke zvýšení dosahu sociálních služeb. „Pečovatelskou terénní službu máme zaměřenou na pomoc s péčí o domácnost, ale týká se i zprostředkování kontaktů se společenským prostředím,“ sdělil ředitel Farní charity Pacov Miroslav Kokeš.

Nový osobní automobil Škoda Octavia combi si zástupci pacovské charity převzali začátkem srpna v Českých Budějovicích.