V Humpolci výuka začala až v březnu tohoto roku. Předtím se odbyly přípravné práce a informování veřejnosti. Celková dotace byla 36 hodin a financování zajistil Evropský sociální fond.

„Na naší škole byl připraven cyklus seminářů, který se týkal hlavně zemědělců a pracovníků v zemědělských oborech z kraje Vysočina.
Návštěvnost se pohybovala mezi patnácti až osmdesáti lidmi, podle daného tématu a lektora,“ vysvětlil ředitel zemědělské akademie Otakar Březina.

Témata na výběr

Dostupná témata byla různá. Patřila k nim například písemná a elektronická komunikace, odborný seminář k rostlinné výrobě, výživa hospodářských zvířat, moderní technologie a postupy a mnohé další.

Podle ředitele měly největší návštěvnost hlavně semináře zaměřené na výpočetní techniku nebo internet.

„V příštím roce bychom na tyto semináře rádi navázali rozšířenou výukou. Chceme oslovit stejné lidi, aby mohli dál pokračovat. Samozřejmě budou otevřeny i jiné semináře zase od začátku, aby se mohli zapojit nováčci nebo ti, kteří si je chtějí zopakovat,“ informoval Březina.

Jak dále dodal, je rád, že se tento projekt mohl uskutečnit. Kurzů, které se věnují odborným profesním znalostem a dovednostem jednotlivců, je poměrně málo.

Nestačí dávat vzdělání pouze studentům. Musíme se snažit vzdělávat i dospělé,“ uzavřel Otakar Březina.