Co obnáší práce mediálního poradce politiků?

Pomáhám jim připravovat se na důležitá setkání s novináři. Specializuji se především na řešení různých mediálně krizových situací.

Jak se politici chovají mimo zraky novinářů?

Zatímco někdo se před novináři chová slušně, v soukromí je vulgární a není s ním příjemné jednání. A naopak. Ale obyčejný divák to nepozná, protože politici umí hrát divadlo.

Takže každý politik musí být i dobrý herec?

Ne. Někteří to nedokáží. Je spousta politiků, kteří se nedovedou přetvařovat a jsou i před novináři takoví, jací jsou v soukromí.

Jak se Vám spolupracuje s politiky?

S některými lépe, s jinými hůře. Pracoval jsem i pro zahraniční politiky. A třeba v Německu nebo Belgii je úroveň politické kulktury i vzdělanosti politiků mnohem lepší. Čeští politici se mají stále co učit.

Co si jako odborník myslíte o tom, že komunikace mezi lidmi vázne?

Komunikace se stále mění. Zatímco před deseti lety člověk telefonoval patnáct minut týdně, dnes provolá třicet minut denně. Takže komunikace je dnes spíš zprostředkovaná než bezprostřední. A to je škoda.

Takže problémy v komunikaci dáváte za vinu technickým pokrokům?

Určitě. Jeden můj známý mi říkal, že si se svou ženou výborně popovídá po skypu, ale doma už si nemají co říct. To je paradox dnešní doby, že si radši povídáme jinak než tváří v tvář.

Komunikují lidé se svým okolím vůbec správně?

Mnozí lidé neumí správně komunikovat proto, že se to ani neučí. Většina lidí si myslí, že žádná školení nepotřebuje. A přitom vyjadřování mnohých z nás není na zrovna nejlepší úrovni.

A co navrhujete jako řešení?

Už od základní školy učit děti základům správné komunikace.

Co je základem pro dobrou komunikaci?

Především umět naslouchat. To, že lidé neumí komunikovat pramení hlavně z toho, že neposlouchají, co ten druhý říká. A to je základ všeho.