Podle Olgy Čermákové, vedoucí krajského oddělení památkové péče, je na Pelhřimovsku takovýchto chátrajících staveb několik desítek. „Co se týče péče o tyto památky, je povinností vlastníků se o ně náležitě starat,“ dodala.

Investice za sedmdesát milionů

Starosta Pacova Lukáš Vlček na dotaz Deníku, kde město získá peníze na obnovu památky, řekl: „Předpokládáme financování z Regionálního operačního programu, kde dotace činí sedmdesát procent uznatelných nákladů. Ty jsou nyní stanoveny na zhruba sedmdesát milionů korun.“

V současné době je využito pouze zámecké severní křídlo, kde sídlí městský úřad s rozšířenou působností. To bylo opraveno koncem devadesátých let minulého století. Zbylá dvě křídla se letos možná dočkají obnovy.

Město má zpracovanou projektovou dokumentaci a již zažádalo o stavební povolení. Přípravy na rekonstrukci objektu jsou podle Vlčka těsně před dokončením.

„Realizace je závislá na finančních prostředcích. Bude-li vše probíhat podle plánu, začneme s rekonstrukcí letos na podzim,“ řekl starosta.

Záměr radnice vítá i většina obyvatel. „Nejlepší by bylo vybudovat zde místo pro nějaké kulturní akce,“ podotkla mladá žena z Pacova, která si nepřála být jmenována.

S touto variantou je v projektu počítáno. Zámek po provedených opravách bude sloužit nejen Pacovu, ale celému regionu. V nových prostorách vznikne kulturně společenské centrum s městskou knihovnou a Muzeem Antonína Sovy.

Zázemí pro zájmové spolky

„Nebudou chybět ani prostory pro vzdělávání. Počítá se i se zázemím pro různé spolky. Zároveň se obnoví blízké prostory za zámkem,“ předeslal Vlček.

Zámek, jehož historie sahá až do třináctého století, sloužil dlouhá léta k vojenským účelům. Armáda jej opustila ve špatném stavu před více než deseti lety. Od té doby je část jeho prostorů prakticky bez využití a chátrá.

Petra Nováková, Vilém Doležal