Huňatý kožich a tropické teploty přesahující hranici třiceti šesti stupňů mu totiž nemusí dělat dobře.

„Majitel by měl mít trochu soudnosti. Neměl by brát psa na procházku v době, kdy jsou ulice rozpálené a vystavovat ho tak oporu slunce. Pes může mít dechové problémy stejně jako člověk,“ vysvětlil veterinární lékař Jiří Košina.

Ještě hůře snášejí horko starší psi. Těm může hrozit i srdeční selhání nebo mozková mrtvice. „V těchto dnech se špatně dýchá i krátkolebým plemenům. Například boxerům, buldokům, nebo mopsíkům. Mají relativně měkké patro,“ dodal Jiří Košina.

Raději rybník než koupaliště

Současné tropy negativně působí i na kožich zvířat, který se může zapařit. Veterináři proto apelují na majitele, aby své domácí mazlíčky brali na procházky až ve večerních, nebo brzkých ranních hodinách, kdy teploty nejsou tak vysoké.

Samozřejmostí je i dostatek tekutin. Psi uvítají i zchlazení koupelí v nějakém rybníku. „Jestliže vykoupat psa, pak ne v koupalištích, kde je větší koncentrace sinic. Mohl by pak mít kožní problémy,“ informoval Jiří Košina.

Skot to zvládá líp

Relativně snadněji snáší vysoké teploty skot nebo jiná pastevecká zvířata. Jsou přizpůsobivější než domácí mazlíčci. „Vysoké teploty na ně negativní vliv samozřejmě mají. Jedná se ale o přechodnou dobu a na jejich zdravotním stavu se to neodrazí,“ vysvětlil veterinární inspektor Jiří Kubů z Krajské veterinární správy v Pelhřimově.

„Negativně se to promítne na užitkovosti těchto zvířat. Například snížením dojivosti,“ dodal Jiří Kubů. Pokud je skot na pastvinách, má možnost schovat se buď pod uměle vybudovaný přístřešek nebo do stínu stromů. Hůře jsou na tom zvířata uzavřená v kravínech.

„Pokud se nehýbe vzduch, je to špatné. Snažíme se prostor pomocí velkých ventilátorů provzdušnit. Skot také chladíme vodou,“ uvedl chovatel skotu Josef Bílý.