Připomínky k plánované akci vznesly například Česká inspekce životního prostředí, jihlavský magistrát, kraj Vysočina a město Brtnice.

„V okolí výstavby se podle provedeného ornitologického průzkumu vyskytuje 97 druhů ptáků, z čehož 28 jich patří mezi druhy zvláště chráněné.

Předloženým záměrem bude navíc dotčen krajinný ráz. Požadujeme proto pokračovat v posuzování vlivu na životní prostředí a doplnit zejména vyhodnocení vlivu záměru na populace netopýrů,“ uvedl Vítězslav Novák, ředitel oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí Havlíčkův Brod.

Na faunu a flóru se ve svých připomínkách odvolává i město Brtnice.

Snížit počet větrných elektráren naopak doporučil odbor životního prostředí.

Na základě těchto a dalších vyjádření byl proto projekt zařazen krajským úřadem k posouzení do velké EIA.

„V okolí výstavby se podle provedeného ornitologického průzkumu vyskytuje 97 druhů ptáků, z čehož 28 jich patří mezi druhy zvláště chráněné.“
Vítězslav Novák, ředitel oblastního inspektorátu


„Rozhodnutí krajského úřadu samozřejmě plně respektujeme a jsme připraveni zajistit potřebnou dokumentaci,“ řekl manažer plánování společnosti e3 větrná energie Jan Bartolčic. „Uvědomujeme si, že se v rámci kraje Vysočina jedná o relativně velký projekt, který si vyžaduje důkladné posouzení,“ uvedl.

„Od výstavby větrného parku ale určitě nechceme ustoupit a i nadále ji chceme realizovat,“ doplnil jednatel společnosti Jiří Matějka. EIA, studii, zabývající se vlivem na životní prostředí, naopak přivítal starosta Stonařova František Plavec. „Z pohledu městyse je provedení velké EIA jedině přínosem. Alespoň se můžeme spolehnout na to, že bude vše v pořádku,“ dodal první muž Stonařova.

Sto padesát metrů vysoké větrníky u Stonařova by mohly vyrůst v řádu dvou až tří let. „Jedno zařízení se pohybuje kolem 2,5 milionů Euro,“ uzavřel Matějka.