„My nejsme odpůrci větrných elektráren. Jenom nesouhlasíme s tím, aby tyto stožáry hyzdily krajinu ohraničenou hrady Lipnice a Orlík,“ uvedl vůdce sdružení obyvatel proti větrníkům Karel Kruntorád, který si nyní především přeje slyšet jasné stanovisko kejžlických představitelů.
 
„Ale my přece nemůžeme dělat závěry, aniž bychom měli z čeho. Prozatím se jedná o čistě nezávazný zájem investorů. Dokud neleží na stole konkrétní písemná nabídka, není důvod říkat ano či ne,“ kontroval starosta Václav Zástěra. Z tohoto důvodu bylo hodně rušno na posledním zasedání zastupitelstva.
 
„Rozhodně mě zaráží fakt, že lidé předem protestují, aniž by věděli, oč konkrétně se jedná a že by to možná přineslo i výhody,“ zmínil Zástěra především přínos pro obecní kasu.
 
„I kdyby elektrárny peníze do rozpočtu přinesly, jak k tomu přijdou okolní vesnice,“ upozornil Kruntorád na několikakilometrové vzdálenosti od Čejova či Budíkova.

Budíkovští mohou koukat zadarmo

Tamní lidé návrh podobný tomu, který dorazil na kejžlickou radnici, na podzim téměř jednomyslně zavrhli. „Skutečně se může stát, že nakonec budeme koukat na větrné elektrárny zadarmo. V takovém případě by mi to přišlo líto. Každá koruna do rozpočtu se hodí,“ zdůraznila budíkovská starostka Marie Žáčková.
 
Pokud padne na kejžlický stůl konkrétní nabídka na výstavbu elektráren, jejich odpůrci chtějí použít veškeré zákonné možnosti k odvrácení výstavby.
 
„Spolupracujeme s krajským úřadem. Víme, že letos se má schvalovat krajský územní plán rozvoje. Ten stanoví místa, kde se podobné stavby vyskytnout mohou. Věříme, že pásmo od Lipnice až ke Křemešníku mezi nimi nebude,“ doplnil Kruntorád za občanskou iniciativu, která zastupuje celkem 279 lidí.
 
Úplně všichni Kejžličtí ale proti nejsou. „Podle mě se řada lidí připojila k protestující většině jenom proto, aby nestáli stranou. Tím pádem předem odsuzují to, o čem skoro nic nevědí. Tak to ale chodí i v jiných vesnicích,“ podotkla Valburga Volpatová, která podle svých slov při častých průjezdech sousedním Rakouskem, plným vysokých větrníků, estetický šok nezažívá.
 
„Lidé se nemusí bát, že rozhodneme bez nich. Pokud dostaneme konkrétní nabídku, vypíšeme veřejnou anketu,“ pokusil se uklidnit nespokojence starosta Zástěra.