Obce však příliš nadšené nejsou. Protože však patří pod město Pelhřimov, budou se věcí zabývat tamní zastupitelé.
 
„Konečné rozhodnutí necháme na osadních výborech, pokud světrnými elektrárnami nebudou souhlasit, rozhodnutí se podřídíme,“ vysvětloval místostarosta Bohumil Kovanda.
 
Pro výstavbu větrníků je zpracováno několik variant. Elektrárny se nejvíce dotýkají Bitetic. Obec oslovily firmy se záměrem vybudovat vjejím katastru sedmnáct elektráren.
 
„Se záměrem nesouhlasíme,“ řekla rezolutně předsedkyně osadního výboru Jana Kozojedová. „Výstavba by narušila ráz krajiny a výrazně by snížila ceny pozemků,“ doplnila Kozojedová stím, že vpřípadě potřeby jsou občané ochotni bránit se peticí.
 
To vsousedním Pejškově jsou ochotni o problematice za určitých podmínek diskutovat. „Slidmi teď o tom hodně mluvíme a zvažujeme různá pro a proti. Nabídka by byla zajímavá, pokud bychom věděli, jakou finanční částku by to obci přineslo,“ nevyloučil možnost přiklonit se kvýstavbě předseda osadního výboru vPejškově Josef Fridrichovský.
 
Firmami nabízené částky se pohybují kolem dvou milionů korun po kolaudaci. Po šestiletém fungování elektráren by pelhřimovská radnice obdržela šest set tisíc ročně. Ztěchto částek by osadní výbory vinkriminované oblasti získali padesát procent. Což vyplynulo ze zasedání rady.
 
„Padesát procent nemusí být nutně konečná hranice. Předložíme tuto výši na zasedání zastupitelstva, a pokud někdo vznese, že je to málo, může se o výši dále diskutovat,“ vysvětlil místostarosta Kovanda.

Informaci zjedné strany

 
Všechny tři obce se shodly na jednom. Chybějí jim informace zdruhé strany. „Zatím jsme slyšeli o elektrárnách jen od investorů a to byly jen samé kladné věci,“ postěžoval si předseda osadního výboru Lipice Jiří Beneš, který by přivítal větší informovanost od města či kraje. „Třeba Plzeňský kraj vypracoval studii o vlivu větrných elektráren. Tady se však nic neděje,“ doplnil Beneš. „Výstavba větrníků není otázkou pár týdnů. Zastupitelstvo se spožadavkem vypracování studie na krajský odbor životního prostředí může obrátit,“ reagoval Bohumil Kovanda.