Třetina města leží v záplavové zóně. Navíc Veselí leží na písečném podloží, které podporuje vzlínání vody odspoda, což jen podtrhuje náročnost vzniku opatření, která by byla účinná.

Dříve zde byla řeka nyní město

„Historicky existovaly dvě obce, Veselí a Mezimostí. Ty od sebe byly odděleny řekami. Potom se tyto obce sloučily a vzniklo Veselí nad Lužnicí s tím, že aby se k sobě obce přiblížili, bylo vhodné udělat mezi nimi zástavbu,“ vysvětlil ke vzniku řady domů v blízkosti vody místostarosta Matějů.

V rámci ochrany před povodněmi se město zapojilo do projektu Flamis. Ten vznikl v roce 2002, kdy Švýcarsko chtělo pomoci jižním Čechám.

„Výstupem projektu měla být studie, která mapuje povodí Lužnice a Nežárky v oblastech, kde voda napáchala nejvíce škody. Projekt dává základní informace o tom, odkud voda teče a kam, a jak se bude voda chovat,“ vysvětlil místostarosta.

Program Ochrana před povodněmi

Podle místostarosty město na projekt navázalo tím, že se rozhodlo využít státního programu Ochrana před povodněmi.

„Základní filozofií pro nás je ochránit obytné zóny. Bohužel jsme tak špatně lokalizovaní, že nemůžeme říct, že město ochráníme za každých okolností před vším. Bohužel se nám tady slévají dvě řeky,“ uvedl místostarosta.

Jeden krok koncepce spočívá ve vybudování nadzemních ochranných bariér, aby se řeky nevylily. Dále podzemních bariér, aby voda neprosákla podložím do obytných zón.

A jako třetí bod koncepce chce město rozšířit koryto Lužnice od soutoku s Nežárkou až za most, kde je obchvat města.

„Dnes, když teče voda Lužnicí a Nežárkou, dělá nám voda jakýsi špunt a vrací se zpět do města. Cílem je zprůchodnit tok řeky, aby voda odtekla stejnou rychlostí jako přitekla,“ vysvětlil Matějů a zdůraznil, že rozhodně cílem není poslat vodu na Soběslav.

„Připravujeme dokumentaci pro územní rozhodnutí včetně geologického průzkumu.V této souvislosti se budeme ucházet o grant Jihočeského kraje z programu Prevence proti povodním,“ nastínil starosta Soběslavi Jindřich Bláha. Veselské vody se Soběslavští nebojí.

Ochrana je zatím velmi slabá

„Máme tady velké zátopové území, které není zastavěné, takže opatření budou na pravém břehu řeky a na Černovickém potoce, vodu odkloníme do zátopového území. Ochrana bude na padesátiletou vodu. Na tisíciletou vodu se to ochránit nedá,“ uzavřel Bláha.

V Klenovicích leží v záplavové zóně zhruba čtyři domy v osadě Ovčín. „Ty jsme loni zachránili. Máme tam provizorní sypanou hráz. Tu jsme doplnili o hráz s pytlema s pískem a z hlíny. K tomu nepřetržitě hasiči odčerpávali vodu a podařilo se nám udržet hladinu až o metr níže než jinde v řece,“ vysvětlil starosta Klenovic Lubomír Turín a dodal, že povodňovou ochranu nebudou řešit sólově, ale v rámci celého povodí. Finančně by to bylo pro obce výhodnější, neboť zde existuje větší šance získat granty.

Studii mají, ta ale zatím nestačí

„Máme provedenou předběžnou studii protipovodňových opatření. To ovšem nestačí a úkolem společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha bude zpracování studie proveditelnosti. Zde budou podrobně rozpracované různé alternativy opatřeních a studie bude sloužit také jako žádost o dotaci na ministerstvo zemědělství. Zastupitelstvo města se otázkou protipovodňových opatření bude zabývat na jeho zářijovém zasedání a pevně doufám, že se zastupitelé ve věci sjednotí,“ nastínil tajemník z Plané nad Lužnicí Antonín Koliha.