Co dělat při silném větru:

Před příchodem větru zajistěte preventivně okna, dveře a odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty. Zvýšenou pozornost věnujte zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty.

Omezte pohyb venku. Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Nehledejte úkryt pod stromy nebo v okolí vyšších a starších budov. V důsledku větru zde hrozí stržení střešní krytiny.

Rozhodně nechoďte do lesa.

Pokud se vydáte za silného větru automobilem, věnujte řízení maximální pozornost. Jeďte opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou učinit automobil neovladatelným, a také hrozí zvýšené nebezpečí střetu s překážkou na silnici. Než se na cestu vydáte, ověřte si, zda je trasa vaší jízdy průjezdná a vozovka sjízdná

V žádném případě se nedotýkejte spadlých drátů elektrického vedení a ani se k nim nepřibližujte.


Pokud cítíte, že je Váš život, zdraví či majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na čísle 112 nebo 150