Takřka dům od domu chodí každoročně skupinky "koledníčků" respektivo králů a nosí spolu s dary i požehnání domu.

Pelhřimovskými ulicemi se za doprovodu nepříjemné zimy pohybovalo sedm skupinek králů, kteří přinášeli do domácností dary, požehnání, ale i písničku. Za tu si ve většině případů králové - koledníci získali malou sladkost, laskominu, či jablíčko. Součástí žehnání domu, byla i dobročiná akce Tříkrálová sbírka. Tato akce je největší dobrovolnickou akcí u nás a v celostátním měřítku koná v lednu 2008 již poosmé.

V roce 2007 do ulic obcí a měst vyšlo 13 438 kolednických skupinek a výnos sbírky činil 58,729 milionů korun. Také v roce 2008 na koledu vyšlo kolem 40 tisíc koledníků.

Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

K + M + B 2008

Tři písmena neoznačují jména tří králů, jak se řada lidí mylně domnívá. Písmena K + M + B znamenají větu Christus mansionem benedicat – Kristus žehnej tomuto domu.

Dříve na tento svátek obcházel všechny domy kněz s ministranty, učitelem a žáky. Kněz vykuřoval domy kadidlem, kropil světnice svěcenou vodou, ostatní zpívali. Po koledě napsal kněz vysvěcenou křídou na dveře nebo na okno velká písmena K + M + B a příslušný letopočet.

Symbolika tří králů

Tři králové označují tři období lidského života – jeden je mladý, jeden je zralý muž a jeden je starý.

Mladý král je králem budoucnosti (většinou je vyobrazen v zeleném rouchu – zelená je barva naděje), stařec je králem přítomnosti (proto, že jsoucí okamžik brzy přejde do minulosti) a zralý muž je králem minulosti. Zralý muž je vyobrazován tmavou barvou proto, že je pokryt stínem smrti, který leží nad minulostí.

Jména králů mají také svůj význam – Casparus (Kašpar) znamená Strážce pokladu, Melchior (Melichar) označuje Můj král je světlo, Balthasar (Baltazar) značí Ochraňuj můj život.

Tento svátek se symboly jen hemží. Dary, které králové nesou, mají také symbolický význam. Zlato zastupuje pevné skupenství, kadidlo všechno, co je plynného skupenství, a kapaliny zastupuje myrha. Myrhu nese vždy král s tmavou tváří, protože tato mast se používala při pohřbech.