Hlavní zaštiťovatel, nadace Terryho Foxe v Torontu, nepovolila české straně tuto akci pořádat. Pokud by tak činila i nadále, čekal by ji závažný postih mezinárodního rozsahu. Nepomohla ani intervence kanadského velvyslance Michaela Calcotta.

Se smutkem se vrátila z návštěvy kanadského velvyslanectví v Praze, kde se konalo setkání pořadatelů běhu z celé ČR, ředitelka oblastního spolku Českého červeného kříže v Havlíčkově Brodě Jana Žežulková. Pořádání běhů Terryho Foxe patřilo ke stěžejním akcím organizace.

„Jen loni se v celé republice uskutečnilo 157 běhů, na trať vyrazilo 52 tisíc běžců a na konto ligy boje proti rakovině se vybralo víc než milion korun,“ posteskla si ředitelka.

Nesmyslné pojistné

Jak se pořadatelé humanitárního závodu na velvyslanectví dozvěděli, problémy s nadací se vlekly několik let. Nadace jen nejdřív striktně omezovala reklamní podporu akce, ale v roce 2006 zavedla pro mezinárodní běhy nová pravidla, kterým už nebylo možné vyhovět.

„Organizátoři si měli podle nadace nechat vystavit pojištění odpovědnosti za případné škody ve výši milionu kanadských dolarů, to je téměř dvacet milionů korun. To je pro nás nemyslitelná částka,“ sdělila ředitelka Žežulková šokující informaci. Byť měli čeští pořadatelé sebelepší vůli, velké pojišťovny zase nemohli jednat v rozporu s českým právním řádem a pojistit akci, kde hlavní zaštiťovatel není v ČR registrován.

„Nejvyšší zástupci pořadatelů Běhu Terry Foxe, například Česká sportovní a.s., opakovaně psali, telefonovali a mailovali do Kanady, aby vysvětlili, proč nemůžeme podmínky nadace splnit. Nadace ale nereagovala, a to ani na oficiální dopisy velvyslance Kanady v ČR. Podařilo se zjistit jen to, že podle webových stránek nadace jsou běhy v ČR už zrušeny a pokud se konají, tak bez povolení nadace. Podobně to dopadlo i v jiných evropských státech,“ doplnila ředitelka Žežulková po setkání u velvyslance Calcotta.

Havlíčkobrodský ČČK si ale vzal tuto humanitární akci za svou a chce ji pořádat i nadále. „Závod se však bude muset přejmenovat. Například Běh naděje, Běh proti rakovině. Musíme najít i jinou nadaci, která by naše počínání zaštítila a stanovit nová pravidla. Zatím jednáme s nadací Modrá kotva,“ dodala Žežulková.