„Již se nám podařilo vydat stavební povolení , to znamená demoliční výměr na stávající most, a konečně i nabylo právní moci. Tím jsme po stránce legislativy připraveni,“ řekla s uspokojením v hlase starostka Hana Randová.

Obrat ale nenastal přičiněním radnice, nýbrž rozhodnutím manželů Fořterových stavebním pracem již nebránit.

„Od námitek jsme odstoupili hlavně z osobních důvodů. Byl to také obrovský tlak z okolí. Se stavební firmu, která bude stavbu realizovat, jsme se dohodli na podmínkách, za kterých jsme se stavbou ochotni souhlasit,“ uvedla Blanka Fořterová. Dodala, že ze strany města ale o komunikaci žádný zájem nebyl.

„Před prázdninami nám nabídli plynovou přípojku, kterou už má stejně celý Blaňák. Od té doby s námi už nikdo nejednal,“ tvrdí. Čekala alespoň vstřícnější postoj k její účasti ve výběrovém řízení na pronájem objektu v Koželužské ulici, které nakonec získalo MC Radost. S dodavatelem stavby si tedy Fořterovi dohodli snížení betonové zdi a změnu materiálu bariéry tak, aby byla průhledná. „V rámci protihlukových opatření jednáme i o výměně dveří a oken,“ uvedl včera za firmu Milan Raška.

Na přelomu měsíce by mělo být už zřejmé, zda přes koleje po demolici současného mostu povede náhradní lávka, nebo se budou obyvatelé do města vydávat autobusy MHD.

„Stále zvažujeme obě alternativy,“ říká za táborskou ODS starostka Randová. Tábor 2020 na lávce trvá. „Nechceme ustupovat, a nemělo by se měnit rozhodnutí rady,“ říká za hnutí místostarosta Martin Jirovský.

Jirovský argumentuje tím, že lávku, za kterou by radnice zaplatila přes 159 milionů, si lidé zaslouží a navíc by se pak mohla využít na jiném místě. ODS se kloní k náhradní autobusové dopravě, která by městskou kasu vyšla podstatně méně, kolem 2,5 milionu za rok.

Na rozhraní měsíce ledna a února, kdy se má konat akt poklepání základního kamene nového mostu přes koleje, hodlá ministr financí Miroslav Kalousek oficiálně sdělit, kolika penězi podpoří stavbu státní rozpočet.

Alena Šatrová