Obce Nová Cerekev a Moraveč si jako nováčci letos připsali účast teprve podruhé. Mezi tradiční prvky festivalu patří besedy, prohlídky, výstavy, vernisáže, koncerty a mnoho dalších věcí.
 
Festival se však v Nové Cerekvi tento rok kvůli započatým opravám tamní synagogy neuskuteční.
 
„Opravy začaly už v dřívějších letech. Ale letos na jaře jsme dělali kompletní hydroizolace a také nová okna. Do těch se objednávala speciální barevná skla dovezená až z Ameriky,“ informoval správce židovské synagogy Ladislav Hodík s tím, že střecha, krovy a statika už byly opraveny.
 
Ovšem rekonstrukce celého objektu je náročná a vyžaduje velkou finanční podporu.
 
„Ve spolupráci s obecním úřadem jsme se rozhodli oslovit významné instituce a požádat je o peněžní pomoc. Výrazné posílení přišlo od ministerstva kultury, které na naši synagogu uvolnilo dva miliony korun,“ sdělil Hodík.
 
O konkrétním použití finančních prostředků rozhoduje mateřská organizace Matana–Praha, která se zabývá správou majetku židovské obce. Podle Hodíka památka spolkne ještě alespoň čtyři miliony korun.
 
Nemalou částku si na svou obnovu vyžádal také starý a nový židovský hřbitov. Vandalismus se dotkl téměř všech náhrobků a neušetřil ani zádušní kapli a hřbitovní zeď. „To už je teď ale všechno zrekonstruované. Vyzdili jsme 370 metrů zdi a z toho 70 metrů úplně od základu. Byla to ovšem nekonečná práce,“ potřásl hlavou Ladislav Hodík. Jak dále dodal, opravu sponzorovali také někteří pozůstalí, a to i ze zahraničí.
 
Všechno vynaložené úsilí však má mít svůj účel. Nedávno vzniklé občanské sdružení Pro synagogu si představuje, že v konečné fázi bude stavba sloužit jako místo pro různé výstavy nebo koncerty.
 
Takovou funkci už plnila právě při loňském Festivalu řemesel a vyznání, který byl velice úspěšný a přilákal návštěvníky z celé republiky. Díky němu získá synagoga také nějaké finance navíc.
 
„Já festival rozhodně podporuji. Je to dobrá akce, která alespoň přiláká turisty. To naše obec a zejména židovské památky do budoucna potřebují především,“ shrnula starostka Nové Cerekve Adriana Kottová.