V konečném pořadí se bezesporu objeví i některá čerstvě otevřených studánek. Tuto jarní slavnost s názvem Otevírání studánek pořádá sdružení Zelené srdce tradičně v rámci oslav Dne Země.

„Otevírání studánek vychází z tradice, podle které obcházely svobodné dívky v předvečer svátku svatého Jiří blízké studánky a za zpěvu zbožných písní je odemykaly,“ osvětlil původ akce ve své uvítací řeči hlavní iniciátor oslavy Pavel Koubek.

Průvod asi čtyřiceti milovníků přírody se poté vydal na obchůzku čtyř místních studánek. U každé z nich se na chvíli zastavil, aby si vyslechl zajímavosti z její historie. Výklad záhy přerušil příchod nějaké nadpřirozené bytosti spjaté s daným místem. Třeba u Polní studánky se ochutnávala pálenka, kterou přítomným nabídl „děda Poláčků z Bříšť“. Všechny postavy měl na svědomí jediný člověk, Jiří Koubek.

Samotného odemykání studánek se za pomoci velkého dřevěného klíče zhostily místní děti, které u každé ze studánek zahrály na flétnu a zarecitovaly. Odpoledne zakončilo opékání špekáčků a příjemné posezení na mladobřišťské faře.