Jak má člověk postupovat, pokud chce získat zbrojní průkaz?

Žadatel musí vyplnit předepsaný tiskopis, kde uvede osobní údaje a údaj, o kterou skupinu zbrojního průkazu žádá. Zájemce o tento doklad musí k žádosti připojit také posudek o zdravotní způsobilosti či doklad odborné způsobilosti. Pokud chce zbrojní průkaz k loveckým účelům, nesmí zapomenout ani na ověřenou kopii platného loveckého lístku.

Co musí žadatel o průkaz splňovat, aby mu policie doklad vydala?

Musí mít místo pobytu na území České republiky a musí splňovat věkovou hranici pro danou skupinu zbrojního průkazu. Je také důležité, aby byl zájemce zdravotně, právně a odborně způsobilý, byl bezúhonný a spolehlivý.

Na jak dlouhou dobu se doklad vydává?

Jeho platnost končí po pěti letech, není-li například ze zdravotních důvodů omezena.

Jaké jsou typy zbrojních průkazů?

Jsou děleny na šest skupin. Doklad je možné získat ke sběratelským, sportovním či loveckým účelům. K výkonu zaměstnaní, k ochraně života či k provádění pyrotechnického průzkumu.


Musí majitel chodit se zbraní na pravidelné technické prohlídky?

Ne, takovou povinnost zákon neukládá.

A co když jde majitel zbrojního průkazu žádat o jeho prodloužení, musí s sebou donést i zbraň ke zkontrolování?

Příslušný útvar policie může v takovém případě využít svého oprávnění požadovat předložení zbraní ke kontrole.