Velký rozmach prožívá podnikatelské odvětví. O tom, co se podařilo a co by se podařit mělo, jsme hovořili se starostou Jiřím Kučerou.
 
Vloni jste načal druhé funkční období. Ohlédnete–li se, jaký pocit převládne?
 
Město prožilo poměrně bouřlivý vývoj. Hodně peněz jsme vložili zejména do sportovního odvětví. Právě se zimním stadionem souvisí dosud nejsložitější období, jaké jsem ve funkci prožil. Na jednu stranu se podařilo postavit halu hned dvakrát během jediného roku. Tento počinek však výrazně zatížil městský rozpočet, navíc peripetie spojené s určením viníka stále pokračují a zřejmě jen tak neskončí.
 
Humpolec, to ale není jen zimní stadion. Můžete jmenovat i další důležitá rozhodnutí?
 
Hodně peněz putovalo i do oblasti bydlení. Vybudovali jsme čtvrť pro rodinné domky, která právě čeká na dokončení. Bezpečnosti ve městě určitě prospělo i pořízení kamerového systému. Hodně si vážím i toho, že se podařilo začít s obnovou historických fasád ve středu města, opravují se i dominantní památky. Humpolec se díky tomu pozvolna zbavuje nezáživné, šedé tváře.
 
Spousta vašich kolegů v čele radnic si nyní dělá vrásky kvůli čistírně odpadních vod, na kterou se sjednocená Evropa chystá uvalit přísné normy.
 
Tuto nákladnou starost máme od loňska naštěstí z krku. Podařilo se nám začlenit hned do první vlny žádostí o dotace, naše čistička nyní vyhovuje veškerým měřitelným hodnotám. Bez dotací bychom to ale rozhodně nezvládli.
 
Vaše město, a ostatně i celý region vůbec, patří mezi nejčilejší žadatele o nejrůznější podporu. Je to záměr?
 
Bez spoluúčasti státních a evropských fondů se nebejdeme ani do budoucna. Proto připravujeme i letos hned několik projektů, s nimiž se pokusíme uspět. Týká se to zejména zateplení budov mateřských škol, na stole máme i žádost umělecké školy o pomoc se zřízením víceúčelového podkrovního sálu. Máme i projekt a stavební povolení na revitalizaci panelového sídliště Smetanova. Je tu také projekt kompostárny a hlavní požadavek lidí, výstavba plavecké haly. Město se svým rozpočtem samo o sobě na takto náročné úkoly nedosáhne.
 
Co vlastně považujete za největší potíž Humpolce?
 
Neřekl bych, že město trápí nějaký opravdu vážný problém. Nesporný dluh vůči našim občanům cítím zejména v oblasti kvality komunikací, které kvůli houstnoucí dopravě nevypadají na mnoha místech důstojně. S tím se musí v dohledné době pohnout.
 
Zmínil jste zástupy kamionů. Ty jako přítěž nevnímáte?
 
Samozřejmě bychom byli raději, kdyby se podařilo nákladní auta alespoň z některých ulic vytěsnit. Zase si ale musíme uvědomit, že právě strategická poloha uprostřed republiky a v těsném sousedství dálnice patří mezi naše největší výhody oproti jiným městům. Přivádí k nám investory, kteří dávají lidem práci, město má lepší podmínky pro další rozvoj.
 
Můžete naznačit, kterým směrem byste rád Humpolec navedl?
 
Do tohoto křesla jsem usedl s cílem přispět k tomu, aby se Humpolec stal dynamickým, ale přesto příjemným místem pro život. Nízkou nezaměstnanost považuji za nadějné znamení, snažíme se podporovat ve větší míře i rozvoj bydlení. Pokud se podaří skloubit to všechno s nabídkou sportovních, kulturních a volnočasových příležitostí, můj cíl se splní. I když si samozřejmě uvědomuji, že žádný politik se nedokáže zavděčit všem lidem najednou.