Obec nejprve dostala nabídku na vystavění pěti větrných elektráren na malém kopci u obce Vintířov. Tu ale zastupitelstvo jednohlasně zamítlo.
Poté investoři projevili zájem o vybudování velké sluneční elektrárny právě v Obratani.

Lepší než větrníky

Nabídku na solární elektrárnu v obci zastupitelstvo přijalo.

„Myslím, že je to mnohem lepší varianta než větrné elektrárny. Neškodí životnímu prostředí a nenarušuje ráz krajiny,” zdůvodnil rozhodnutí obrataňský starosta Josef Hovorka.

Stejný názor sdílí také jedna z obyvatelek obce Ivana Jílková. „Připadá mi to jako docela dobrý nápad. O větrnících se povídá, že plaší zvěř a vydávají hluk. O slunečních elektrárnách jsem ale zatím nic negativního neslyšela. Jsem zvědavá, jak to bude vypadat,” zamyslela se Jílková.

Kolektory na pěti hektarech

Podle předběžných informací by v Obratani měla zatím vzniknout sluneční elektrárna na ploše pěti hektarů s příjezdovou komunikací a trafostanicí.
Postupně by se mohla rozšířit na sedm až osm hektarů.

„V Obratani jsou pro získávání tohoto druhu elektrické energie velmi vhodné podmínky. Proto jsme s obcí zahájili jednání o výstavbě elektrárny,” potvrdil Tomáš Buzrla, ředitel akvizice společnosti Energy 21, která chce sluneční elektrárnu postavit.

Po zhruba půlročním jednání se ovšem vyskytl problém s obecními pozemky, na nichž by měla elektrárna stát.

Plánovaných pět hektarů má totiž od obce pronajato zemědělské družstvo Agria. To půdu využívá pro pěstování zemědělských plodin. S obcí uzavřelo smlouvu s šestiletou výpovědní lhůtou.

„Rádi bychom, aby se s výstavbou sluneční elektrárny mohlo začít třeba už letos na podzim po sklizni brambor. Budeme se snažit se s firmou nějakým způsobem dohodnout na předčasném odstoupení od smlouvy,” vysvětlil Josef Hovorka.

„Nikdo s námi zatím nejednal. Pokud se objeví konkrétní plány a návrhy projedná je představenstvo,” uvedl Jaroslav Bezděk, předseda zemědělského a obchodního družstva Agria Obrataň.

Energy 21 začne o podrobnostech ohledně obrataňské elektrárny přemýšlet až po vyjasnění otázky pozemků.

„Situaci ohledně pozemků musí vyřešit obecní úřad. Až bude tahle část jasná, teprve pak můžeme plánovat rozpočet a samotnou výstavbu sluneční elektrárny,” vysvětlil Tomáš Buzrla.

Zahájení budování solární elektrárny je samozřejmě i v zájmu obce. Z pronájmu pozemků a provozu elektrárny Obrataň získá do svého rozpočtu čtvrt milionu korun ročně.

„Doufáme, že pronájem pozemků vyřešíme co nejdříve, je to ale běh na dlouhou trať,” uzavřel starosta Hovorka.