„Myslím si, že je to od města dobrý krok nechat školky otevřené přes celé prázdniny. Pro někoho, kdo nemá zázemí, je to jistě těžké,“ řekla Bohuslava Šmídová z Pelhřimova. „Je škoda, že to nepřišlo dřív. Můj starší syn už je v první třídě, takže je o prázdninách doma a někdo ho stějně musí hlídat,“ podotka mamina Eva.
 
V současnosti navštěvuje pelhřimovské mateřské školky 500 dětí. Dalších 150 míst je volných. Právě volné prostory a dostatek pedagogů by město rádo využilo k případnému zřízení jeslí, které ve městě zatím chybí. Radní tak chtějí reagovat na plánovanou změnu zákona o rodičovských příspěvcích.
 
„Rádi bychom vyšli vstříc rodičům, kteří chtějí začít chodit do práce již po dvou letech,“ vysvětlil Tomáš Dufek.
 
Kvůli sloučení školek nepřijde nikdo ze zaměstnanců o práci. Naopak se dá předpokládat jistý nárůst mezd. „Díky tomu, že město bude místo platu čtyř ředitelek vyplácet toto pouze jedné, se ušetří nemalé peníze. Ty bychom pak mohli rozložit do platu všech učitelek,“ vysvětlil Dufek.
 
V nejbližší době město vypíše výběrové řízení na ředitele tohoto zařízení. Ten by měl být jmenován na začátku ledna.
 
Pelhřimov měl původně šest mateřských škol. Po nevyhnutelném zrušení mateřské školy Antonína Sovy se podařilo budovu využít tamní základní uměleckou školou. Poté se sloučila do jednoho právního subjektu mateřinka Osvobození se školkou Na Pražské.
 
„Nový právní subjekt, Mateřská škola Pelhřimov, bude mít okolo padesáti zaměstnanců. To bude nejen ekonomičtější, ale zjednoduší to zejména administrativu i přesun dětí ze školky do školky,“ uvedl místostarosta Tomáš Dufek s tím, že nyní se již nestane, že by po dobu prázdnin byly školky ve
městě zavřeny. „Vím, že za to bylo město kritizováno. Právě tímto krokem můžeme garantovat otevření jedné školky po dobu celých prázdnin,“ zdůraznil Dufek.