Ti teď musí spoléhat na druhé kolo přijímacího řízení, ve kterém se mohou přihlásit na libovolný počet škol. Už ale pouze na ty, které nemají plno a druhé kolo přijímaček vyhlásí.

Na veřejných středních školách a odborných učilištích v pelhřimovském okrese zůstalo ještě 144 volných míst, 74 z nich je zakončeno maturitní zkouškou.

Podle Miroslava Pecha z krajského odboru školství, mládeže a sportu mají budoucí studenti slušné šance například i na gymnáziích.

„V celém kraji Vysočina zůstalo na čtyřletých gymnáziích 41 míst volných,“ upřesnil Pech. V našem okrese se žáci mohou pokusit pouze v Pacově. Pelhřimovské ani humpolecké gymnázium totiž druhé kolo nevyhlásilo.

„Letos jsme otevírali dvě třídy. Na čtyřleté gymnázium se hlásilo 42 uchazečů a nyní je přijato 29 z nich. Jedno místo jsme ponechali na odvolání,“ prozradila zástupkyně ředitele humpoleckého gymnázia Hana Havelková s tím, že 18 uchazečů bylo přijato na základě průměru.

Rozhoduje dobrý prospěch

Právě dobré vysvědčení ze základní školy bude hrát důležitou roli i ve druhém kole přijímaček. Většina škol totiž vybírá budoucí studenty podle prospěchu.

„Do průměru 1,5 žáci nemusejí skládat přijímací zkoušky,“ potvrdil ředitel Obchodní akademie Pelhřimov Radoslav Kučera.

Pouze na základě průměru budou uchazeči přijati také na Střední škole Pelhřimov, na České zemědělské akademii v Humpolci i na pelhřimovské hotelové škole, kde je vůbec nejvíce volných míst ze všech škol celého pelhřimovského okresu.