Přes úklidovou aktivitu provozovatele, firmy A.S.A., je skládka stále trnem v oku řady místních obyvatel.

„Nemyslíme si, že A.S.A. splnila podmínky petice. Rekultivace zmírnila zápach, ale skládka je cítit stále. Daleko horší ovšem je, že nikdo neví, zda do spodních vod neteče ze skládky kontaminovaná voda,“ připomněla neuralgický bod skládky předsedkyně místního občanského sdružení Zvony 2007 Darina Čermáková.

A.S.A. podle svého technického ředitele Pavla Tomáška hned při zakládání skládky před několika lety pečlivě dohlížela na těsnost základní skládkové fólie.

„Monitoring spodních vod provádíme pravidelně. Jakékoli znečištění spodních vod mohu vyloučit. Všechna měření na škodlivé látky byla negativní,“ upřesnil Tomášek.

„A.S.A. nerespektuje doporučení Geotestu Brno na zřízení kontrolních vrtů. Dál vypustili jedno odběrové místo, přerušili drenážní trubky a netestují podzemní vody včetně Bělokamenského potoka,“ připomněla Darina Čermáková.

Podle starosty Vyskytné Vítězslava Vyvíjala skládka bude přijímat odpad do konce října. Pak přijde na řadu rekultivace skládky. A.S.A. má v plánu otevřít hned vedle stávající novou skládku. O tom, zda vedle poroste nová hora odpadu, rozhodne po prázdninách posudek EIA o vlivu úložiště na životní prostředí.

„Nevím, proč odpovědní neřeší postavit někde v kraji spalovnu. Odpadků by ubylo a skládky by nezasypávaly nádherné kouty přírody, jako byl tento s ještě nedávno krásně čistým Bělokamenským potokem,“ argumentoval Ladislav Vilímek z Rounku.