„Chceme vybudovat kvalitní systém pro ukládání, recyklaci a další využití stavebních odpadů,“ přiblížil pacovský starosta Lukáš Vlček s tím, že součástí projektu je i oprava bývalých armádních objektů, které město získalo před několika lety.

„Tam by se měl skladovat nebezpečný odpad. Některé z nich jsou ale ve špatném stavu. Ty jsou už nyní připraveny k demolici,“ vysvětlil Vlček.
Už v minulém roce se investice do tohoto objektu pohybovaly kolem dvaceti milionů korun.

K areálu, který leží v lesích za městem, již město postavilo asfaltovou příjezdovou komunikaci a byla zde vybudována kompostárna. Úprav se dočkaly i okolní neudržované plochy.

Projekt počítá    s penězi z dotací

„Z vlastních zdrojů město uhradilo necelých patnáct procent celkových nákladů, zbytek byly dotace z evropské unie a od ministerstva pro místní rozvoj,“ informoval Vlček.

Ani letos se stavební práce neobejdou bez peněz z dotací, konkrétně z operačního programu Životní prostředí. Rozpočet počítá ještě s patnácti miliony korun, přičemž investice města bude zhruba dvacet procent.

Touto investicí, která bude podle starosty poslední, vyřeší v Pacově problém s odpadovým hospodářstvím.

V současné době mohou služeb sběrného dvora využívat všichni. Pro veřejnost je otevřeno vždy odpoledne, a to v pondělí, ve středu a v sobotu. Kromě biologického odpadu je možné odložit například i asfalt, beton nebo suť.