A rozpočet je to historicky nejvyšší. K příjmům ve výši téměř 437 milionů korun se řadí bezmála o sto milionů vyšší výdaje.

Velké investice
Pelhřimovský starosta Leopold Bambula odůvodnil výrazný schodek mimo jiné také mimořádnými investičními akcemi, do nichž se město v současnosti pouští. „Musíme se snažit vybírat ty akce, na které zároveň dostaneme dotace,“ upozornil Bambula.

Letošní rozpočet se navýšil právě i o předfinancování některých dotací. „Pokud chceme získat tuto podporu, musíme nejdříve poukázat vlastní peníze. Přitom nelze vyloučit, že se žádostí o dotaci neuspějeme. V takovém případě nám tato částka zbyde pro další rok,“ vysvětlil Vnislav Jelínek za finanční výbor zastupitelstva.

Mezi největší investice patří výstavba domova důchodců a kuželny, zateplení školních budov či oprava silnic, zejména pak té na vrch Křemešník.

Počkat se vyplatí
Pelhřimov má rozpočet schodkový, zadlužení města přesto zůstává téměř nulové. Rozdílových devětadevadesát milionů korun vzejde z peněz našetřených v předchozím období.

Na pelhřimovské radnici se začíná tvořit rozpočet vždy již koncem léta. Tehdy vedoucí jednotlivých odborů či organizací předávají své požadavky na finanční odbor.

Zastupitelé ale před koncem roku schválí pouze plán investičních akcí a vyhlásí přibližně dvouměsíční rozpočtové provizorium. Ani letos tomu nebylo jinak.

„Je to pro nás výhodnější. V prosinci ještě obvykle neznáme přesnou výši příjmové stránky ani některé další položky. Díky schválení investičních akcí se již může pracovat na získávání dotací,“ poukázala vedoucí finančního odboru Libuše Lašťovičková.

Podle starosty nelze čekat vyrovnaný rozpočet ani v nejbližších letech. „Uvidíme, jak zapůsobí změny v připravovaných daňových zákonech. Nemohu ale vyloučit, že se schodek ještě prohloubí,“ doplnil Bambula.