Jak dlouho jste přísedícím u soudu a jakým způsobem jste se k této práci dostala?

K soudu chodím už asi dvacet let. Tehdy to byla funkce soudce z lidu, do které mě delegovala místní organizace Svazu žen. Nemusíte mít právní vzdělání, ale čistý trestní rejstřík a věk nad pětadvacet let. Do funkce jsou přísedící voleni na čtyřleté období místně příslušnými obecními či městskými zastupitelstvy. Přísedící u soudu je vlastně zástupce laické veřejnosti a při posuzování kauz se neřídí jen literou zákona, ale také citem, smyslem pro spravedlnost a takzvaným selským rozumem.

Jaká je vlastně hlavní náplň této práce? Co obnáší? Můžete rozhodnout o vině a nevině?

Přísedící jsou zváni k případům, u kterých zasedá senát, to znamená předseda senátu, což je soudce profesionál, a dva přísedící z řad laické veřejnosti, jejichž hlas má při rozhodování stejnou váhu jako hlas soudce. Po skončení hlavního líčení probíhá před hlasováním diskuse. O vině či nevině nebývá sporu, ale názory se většinou různí při stanovení výše trestu.

Kolik času to zabere? Je to náročné?

Před hlavním líčením je třeba přečíst si žalobu, seznámit se se spisem, pak sledovat výslechy a udělat si názor sám pro sebe. Dopředu nikdy nevíte, jestli jednání bude hned napoprvé skončeno a rozsudek vynesen, nebo jestli bude nutné například předvolat další svědky za účelem dalšího dokazování. V trestním řízení je třeba pečlivě objasňovat okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch obviněného a i v případech, kdy se obviněný dozná, se přezkoumávají všechny okolnosti případu. Ročně se zúčastním přibližně 8–10 jednání, což představuje 3 až 4 případy.

Býváte například i u násilných trestných činů?

Právě senát zasedá u závažnějších trestných činů, kde zákon stanoví horní hranici pro odnětí svobody vyšší než 5 roků. V trestním řízení se jedná například o případy ublížení na zdraví, loupeže, podvody či zpronevěry, pohlavní zneužívání a znásilnění. Jsou to někdy hodně smutné a deprimující příběhy. Účastním se i pracovně právních sporů, ty ale tvoří jen menší část projednávaných případů.

Co se vám na té práci nejvíc líbí?

Jedná se o čestnou funkci, za jejíž výkon náleží odměna pouze symbolická, a navíc se musíte vyrovnat s tím, že se můžete stát i terčem útoku ze strany odsouzených. Je to ale činnost, která mě obohacuje a dává mi pocit, že mohu být nějak prospěšná a užitečná a podílet se na prosazování práva a spravedlnosti.

Hana Řežábková

* 17. září 1949
– jako přísedící u soudu pracuje už dvacet let
– ročně se zúčastní osmi až deseti soudních procesů
– přísedící je volená funkce na dobu čtyř let, podmínkou je čistý rejstřík trestů a věk nad 25 let